لطفا نوع سازه را برای گلخانه سفارشی خود انتخاب کنید.

گلخانه های بوستان

 

گلخانه های خانگی الومنیومی کلیک کنید…..

گلخانه های خانگی چوبی بوستان  کلیک کنید…..

گلخانه چوبی : دو سال گارانتی کلیک کنید

سازه بدنه: چوب خشک روسی اشباع شده که توسط حشرات خرده نمی شود ضد رطوبت با رنگ سیلر ، نما و پلی استر

گلخانه های خانگی چوبی بوستان  کلیک کنید

 

پوشش :پلی کربنات دو جداره – شیشه دو جداره

 

گلخانه آلومنیومی : سه سال گارانتی

سازه بدنه: الومنیوم  رنگ چوب  و رنگ سفید پوشش :پلی کربنات دو جداره – شیشه دو جداره

 

گلخانه های خانگی الومنیومی کلیک کنید

 

 

……………………………………………………………………………

گلخانه UPVC  به زودی

سازه بدنه :   UPVC   پوشش : پلی کربنات دو جداره – شیشه دو جداره