بوستان

بوستان تولید کننده و عرضه کننده عمده گل و گیاهان دارویی

محصولات :

فروش عمده نعنا ( خشک و تر )

 فروش عمده غنچه گل محمدی( تر و خشک )

فروش عمده اویشن

شماره تماس مدیریت : 9399 – 619 – 0917

شماره تماس با مسئول فروش :

0439 – 134- 0917