تکثیر و کاشت ، مراقبت و نگهداری از گل نیلوفر آبی

آموزش کامل تکثیر و کاشت ، مراقبت و نگهداری از گل نیلوفر آبی : نیلوفر آبی و یا در کل گیاهان آبزی نگهداری خاص و پیچیده ای ندارن و تنها نیاز آنها وجود همیشگی آب و ساکن بودن آب است. برای اینکه نیلوفر زیبایی داشته باشید باید در برکه و استخری قرار دهید که آب […]

بستن
مقایسه