معرفی گل پاپیتال و  روش کاشت و تکثیر آن

معرفی : این گیاه را برای کاربرد زینتی و پوششی میرویند اما قابل ذکر است که گاهی برگ های آن مصرف دارویی نیز دارند .پاپیتال بر خلاف اغلب چمن ها در مکان هایی که سایه میباشد به خوبی رشد میکنند و بخصوص برای پرچین ها ، پوشش دیوار ها و فنسها بسیار مناسب میباشد . […]

  • bostane
  • اردیبهشت 20, 1397
بستن
مقایسه