آموزش کاشت ، نگهداری و تکثیر زغال اخته

نگاهی کلی به زغال اخته درخت زغال اخته ، به دلیل شرایط اقلیمی مناسب در بعضی از مناطق کشور،به صورت طبیعی رشد می کنند و در آن هیچ محصول شیمیایی دخیل نمی باشد به همین دلیل برای صادرات و سودآوری مورد توجه قرارمی گیرد. شاید بیشتر  مناطق کشورمان دارای استعداد کاشت زغال لخته و تولید […]

بستن
مقایسه