تکثیر و نگهداری انواع هاورتیا گورخری هاورتیا شیشه ای هاورتیا کوپری هاورتیا ترانکاتا ابلق با تصویر

تکثیر و نگهداری انواع هاورتیا گورخری هاورتیا شیشه ای هاورتیا کوپری هاورتیا ترانکاتا ابلق با تصویر این جنس بیش از ۱۵۰ گونه دارد که همگی کوتاه و کم و بیش بدون ساقه با عادت رشد طوقه ای هستند.برگ های گوشتی و کشیده، با رنگ های مختلف بوده که اغلب با برجستگی های زگیل مانند پوشیده […]

بستن
مقایسه