تکثیر انواع گل رز – آموزش تصویری قلمه زدن گل رز و روش ساده خواباندن در هوا

تکثیر انواع گل رز – آموزش تصویری قلمه زدن گل رز  – تکثیر گل رز به روش خواباندن در هوا برای آنکه بتوان در مدت کوتاه تری بوته های سالم و قوی برای پایه بدست آورد یا در نبودن پایه برای پیوند یکی از اقسام گل سرخ را زیاد کرد ، قلمه زدن را انتخاب […]

بستن
مقایسه