آنچه باید در مورد پرورش بز بدانید ( گوسفند داری )

نگاهی کلی به بز و گوسفند داری : بز یکی از دام هایی است که از قرن ها قبل توسط انسان اهلی شده است. مطالعات باستان شناسی نشان می دهد که پیشینه این موضوع به حدود هفت هزار سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد. همچنین منابع تاریخی منشا اهلی شدن بز را کشور […]

بستن
مقایسه