بیماری هایی که حیوانات خانگی به انسان انتقال می دهند . بیماری های مشترک

بیماری هایی که حیوانات خانگی سگ و گربه به انسان انتقال می دهند در کشورهای غربی چنین فرهنگی جاافتاده و تثبیت شده است، پیشاپیش اهمیت دادن به بهداشت حیوانات خانگی نیز جدی گرفته شده؛ یعنی همه حیوانات خانگی در کشورهای غربی مرتب در کلینیک های حیوانات ویزیت می شوند، داروهایی برای تمیزکردن بزاق این حیوانات […]

بستن
مقایسه