آموزش کامل پرورش تکثیر و نگهداری ماهی گوپی با نکات ریز

ماهی گوپی از نظر شکل بسیار متفاوت هستند و حتی در یک گونه خاص نمی توان دو قطعه مشابه پیدا کرد. ماهی گوپی ماده دارای رنگ خاکستری تیره است، حال آنکه گوپی نر بسیار خوشرنگ و با طرحهای متنوع است و باله های بزرگی دارد. گونه های مختلفی از ماهی گوپی وجود دارد که شما […]

بستن
مقایسه