تکثیر و کاشت ، مراقبت و نگهداری از گل نیلوفر آبی

آموزش کامل تکثیر و کاشت ، مراقبت و نگهداری از گل نیلوفر آبی : نیلوفر آبی و یا در کل گیاهان آبزی نگهداری خاص و پیچیده ای ندارن و تنها نیاز آنها وجود همیشگی آب و ساکن بودن آب است. برای اینکه نیلوفر زیبایی داشته باشید باید در برکه و استخری قرار دهید که آب […]

مراقبت نگهداری و تکثیر گیاه آبزی کاهو – کاهوی آبی

کاهوی آبی   نگهداری و پرورش گیاه آبزی کاهو : نگهداری از این گیاه در فضای آزاد و درون برگه بسیار راحت است به طوری که این گیاه را بر روی آب گذاشته و دیگه کاری به کارش نداشته باشید این گیاه نیازی به کاشت درون گلدان ندارد چون به راحتی بر روی آب شناور […]

بستن
مقایسه