فروش زاموفیلیا ابلق در سایز و اندازه های مختلف

فروش ویژه بوستان : زاموفیلیا ابلق در سایز و اندازه های مختلف . بسیار باکیفیت و کمیاب قلمه برگ زاموفیلیا ابلق : ریزوم کاملا قوی. دوشاخه و تک شاخه . گلدان چند شاخه گلدان زاموفیلیا ابلق مادری گلدان بزرگ قیمت از پانصد هزار تومان تا دوازده میلیون با توجه به کیفیت . سایز گیاه لطفا […]

گل لاله واژگون زیبا ترین گل ایران 11نکته جالب درباره گل لاله واژگون (اشک مریم)

لاله واژگون | Fritillaria لاله واژگان یکی از زیبیا ترین گل های ایران .گلهای این زیبا به تور شگفن انگیزی رو به پایین رشد میکنند.نام دیگر این گل به دلیل سرریز شدن اشک و شهد گیاه از داخل گل به بیرون به ان اشک مریم نیز میگویند. لاله واژگون ، نمونه دیگری از گیاهان بومی […]

فروش نهال  ریشه دار گل رز از گونه تالونه در بوستان  از وی‍‍ژگی ها و کاربرد این گل زیبا و خوشبومی توان به موارد زیر اشاره کرد.  گل های خوش بو ، انبوه و زیبا  بوته ای قوی ، مقاوم به کم آبی و انبوه  استفاده به عنوان حصار اطراف منزل ، باغ ، مزرعه […]

بستن
مقایسه