همه چیز در مورد کنجد

گیاه کنجد ریشه ای محوری و اندکی منشعب دارد. ساقه این گیاه راست است و بین 50 تا 150 سانتی متر ارتفاع دارد و از موهای زبر پوشیده شده. برگ های این گیاه بلند و پوشیده از موهای زبر هستند. گل های یک تا سه تایی این گیاه در پایین برگ ها قرار دارند و رنگ های متفاوتی از سفید تا بنفش دارند. میوه این گیاه کپسول ترک خورده 4 سانتی متری است. دانه ها کوچک و بیضی شکل هستند و رنگ های مختلفی دارند.

care and grow Schefflera plant Umbrella plant with beauty pictures

How do I look after a schefflera or Umbrella plants ? Can you put a schefflera or Umbrella plant outside? How do you prune a schefflera or Umbrella plant? How do you propagate a schefflera or Umbrella plant? Schefflera Care – Information On The Schefflera plant Umbrella plant Schefflera plant Umbrella plant By Heather Rhoades The schefflera houseplant […]

grow and care rubber plant – Ficus elastica

grow and care rubber plant – Ficus elastica How long does it take to grow a rubber tree? How often do you water a rubber plant? How do you prune a rubber plant? Why do the leaves fall off my rubber plant? Rubber Plant (Ficus elastica) is among the most common Ficus plants used as […]

بستن
مقایسه