گاستریا:

  • این گیاه دارای برگهای گوشتی نسبتا ضخیم و خمیده به طرف خارج است.

  • برگها دارای لکه هایی سفید یا کرم رنگ هستند.

  • به اب کمی نیاز دارد و رطوبت پایین برای رشد این گیاه مناسب است.

  • به نور زیاد و دمای بالا نیاز دارد.

  • این گیاه نسبتا کوچک و بدون ساقه در فصل گل دهنده گلهای زیادی به   قرمز و صورتی نمایان میکند( اکثر ساقه های گل دهنده بلند و کشیده هستند)

  •  این گیاه از طریق کاشت بذر و پا جوش قابل تکثیر است.