کاشت ریحان
ریحان پرورش و تکثیر
کاشت ریحان
زمان کاشت ریحان بعد از رفع خطر سرما و یخبندان می باشد.تکثیر به روشهای بذر،انتقال نشاء و قلمه می باشد.
دانه ریحان باید از منبع معتبر فراهم شود تا دانه از نوع خوبی بدست بیاید.نسبت جوانه زدن دانه بالای 80% است.
در کاشت وسیع ریحان در زمین کشاورزی یک دانه پاش کودی یا دانه پاش تجارتی دارای نسبت دانه پاشی ، مناسب است برای وقتی دانه پاشی مستقیم است،دانه پاشی زیاد باعث افزایش نسبت 90-80% جوانه زدن می شود.از نظر تجاری،دانه پاش، برای پاشیدن بذر مناسب است.
بستر دانه ها باید مناسب باشد.باید زمین را به خوبی مسطح نموده،کلوخه ها را خرد کرده و محیطی یکنواخت ایجاد کنیم. در زمان کاشت بهتر است رطوبت در حد ظرفیت مزرعه باشد.
جوانه زنی 14-8 روز انجام می شود.برای سرعت در جوانه زنی بهتر است که دما را بالا برده 85-70 درجه فارنهایت،ظرف7-5 روز جوانه می زنند.
برای جلوگیری از ترک خوردن خاک می توان آن را با یک لایه خاک پوشاند و آن را با ورمی کولایت یا تورب مخلوط کرد و سطح خاک را مرطوب نگه داشت.
رشد اولیّه، توام است و پس از اینکه چند برگ ظاهر شد،رشد افزایش می یابد.
بعضی از پرورش دهندگان که ریحان را به صورت محصول سالانه برای ورود به بازار می کارند ، از دانه پاشی مستقیم استفاده نمی کنند بلکه از نشاء استفاده می کنند.که در گلخانه در اواخر مارس تا اوایل آوریل برای کشت نشایی استفاده می شود و در استان های ساحلی یا آبرفتی و در اواسط آوریل تا اواسط می در نواحی کوهستانی رشد می کنند.
نشاها تولید آسانی دارند و رشدآنها6-4 هفته است.انتقال در مرحله 4-2 برگی حقیقی می باشد.مقاوم سازی در ماه می انجام می گیرد که 24-12 ساعت قبل ازانتقال ،در خزانه آبیاری می شود.
شاخه دهی جانبی و رشد وقتی زیاد می شود که قد گیاه12 سانتیمتر شود.
تراکم مطلوب تا حدی مربوط به پایان استفاده است،وقتی استفاده می شود که، تجهیزات لازم برای کاشت و برداشت در اختیارمان باشد.
در مورد کشت هایدروپونیک در سیستم NFT با کانالهای8-7 سانتیمتری نتیجه موفقی در پی خواهد داشت.همچنین کاشت در پشم سنگ،اسکوریاو ترکیب ماسه و پیت موفقیت آمیز بوده است.
کاشت ریحان بنفش
ریحان بنفش

در این روش بذور ریحان را با کاشت در محیط پرلیت یا مکعب های پشم سنگ مخصوص تکثیر تحت تاثیر دمای 21 درجه سانتیگراد ظرف 7-4 روز جوانه می زنند که نشا های تولیدی را می توان به فاصله 20 سانتیمتر از یکدیگر در اوایل بهار،در بستر های اصلی کشت کرد.
مشکل NFT این است که سیستم ریشه ای حجیم در ریحان می تواند پس از مدتی کانالهای NFT را مسدود کند.

خرید بذر با کیفیت ریحان سبز و ریحان بنفش از فروشگاه بوستان…. ورود به فروشگاه

در این مورد برای پرورش ریحان احتیاج به وجود داربستهای نگه دارنده داریم.
عمق کشت به صورت سطحی است و حدود یک چهارم اینچ می باشد.
ردیفها به فاصله 90-60 سانتیمتر از هم قرار دارندو فضای هر گیاه15 سانتیمتر است. ریحان د ربستر های بالا و به انداز?30 سانتیمتر کشت می شود.
فاصله میان بستر متناسب با تجهیزات پرورش دهنده و معمولا” 36-24 سانتیمتر می باشد.
واریته های بزرگ متناسب با شرایط آب و هوایی،نوع گیاه ،کارهای پرورشی و مدیریتی کشت می شوند.تولید کنندگان بزرگ روغن را از 35000 تا30000 گیاه در جریب می گیرند.

بسته به شرایط اقلیمی محل رویش گیاه بین 60-40 سانتیمتر رشد می نماید.
در کشت باز ( باغچه یا زمین کشاورزی ) دوره رویشی ریحان بین 180-170 روز می باشد و مرسوم است که چندین چین در این مدت انجام می گیرد .
در گلخانه دوره رویشی حدود 45 روز طول می کشد ودر این زمان گیاه با ریشه از زمین در آورده و عرضه می گردد.
ریحان پروانه ها و حشرات باغ را تحریک می کند و این رشد در گیاهان همراه و گوجه های مخصوص و فلفلها را تحریک می کند.و دافع پروانه سفید است.
7 روز بعد از کشت بذور،دور گیاهک را با محلول 2 در 1000 کاپتان یا بنومیل به اضافه 2 در 1000 دیازینون سمپاشی شود و این عمل را 2 بار به فاصله7 روز تکرار کنید.
سم را طوری بپاشید که طوقه گیاه و خاک اطراف بوته به محلول سمی آغشته شود.

کاشت ریحان
ریحان

-خاک
خاک شن سبک یا لوم سیلتی،زهکش مناسب(در بهار زود گرم می شوند) و تهویه باید به خوبی انجام گیرد. pH متوسط 5/7 -6 ولی pH مطلوب، 4/6میباشد.
غالب خاکهای مناطق مرکزی ایران قلیایی می باشند.برای تعدیل و کاهش  به سمت خنثی و اسیدی، بایستی قبل از کشت به خاک گوگرد اضافه شود.
برای کم کردن pH خاکهای قلیایی از کود سولفات آمونیوم و برای بالا بردن pH خاک اسیدی از نیترات کلسیم استفاده می شود.
Ec متوسط و حدود 5/2-4 دسی زیمنس بر متر را می پسندد.
بهتر است خاک ضد عفونی شود.که ،ضد عفونی به وسیله مواد شیمیایی بایستی بستر شخم خورده و مسطح شود و دارای رطوبت در حد گاورو باشد.(حداقل عمق 25 سانتیمتری خاک دارای این رطوبت باشد).
-دما
وقتی که خطر یخبندان گذشته باشد زمان خوبی جهت کاشت است .بهتر است برای جوانه زنی دما 29- 20 درجه  باشد.ولی کلا” در رنج دمایی 30-10 درجه سانتیگراد می توانند رشد کنند ولی دمای مطلوب 24-20 درجه سانتیگراد می باشد.
در اثرافزایش دما به بالاتر از 40 درجه سانتیگراد علاوه بر توقف رشد بوته،کنار برگها با سوختگی مواجه می شود.
دامنه حرارتی مناسب برای رشد گیاهان حدی است که در آن فتوسنتز به میزان بالاو تنفس متعادل باشد.دقت شود که دمای بالا همراه رطوبت بالا، باعث ایجاد مشکلات خسارتی می شود.
-آب
به رطوبت مستمر احتیاج دارد.از بدو سبز شدن بذر تابرداشت به 550-500 میلیمتر آب احتیاج دارد.
ریحان در هر مرحله از رشد نسبت به استرس آب مقاوم نیست.آبیاری منظم در این محصول لازم می باشد.می توان ازآبیاری قطره ای یاغرقابی استفاده کرد.
Ec آب بر اساس میکروموز کمتر از 750 بسیار خوب و بین 1500-750 قابل استفاده می باشد.
برای تولید هر گرم ریحان خشک در سبزی های برگی 2500 گرم آب مصرف می شود.
دمای مطلوب هنگام آبیاری بهتر است20-15 درجه سانتیگراد باشد چونکه در دماهای پائین آب باعث وارد آمدن شوک به گیاه و همچنین بروز برخی بیماری ها می شود.
آبیاری نباید در ساعات گرم روز انجام شود. هنگام صبح زود یا غروب مناسب می باشد.
رطوبت زیاد از حد باعث رشد بیماری ها،کاهش تبخیر برگ و کاهش جذب مواد غذایی محلول توسط ریشه می شود.تهویه برای محیط بسته باید صورت بگیرد.در زمستان با بالا بردن دما تا 28 درجه سانتیگراد و باز نگه داشتن برخی منافذ، رطوبت اضافی را کاهش دهید.همچنین در رطوبتهای پائین میزان تولید کاهش می یابد و طغیان آفات و کنه را خواهیم داشت.بهترین رطوبت 70-55% می با شد.
برخی محاسن آبیاری قطره ای:1-فقط بخشی از خاک که مورد نیاز است مرطوب و آبیاری می گردد.2-با کنترل رطوبت،آفات و امراض کمتر می شوند.3-در زمینهای کمی شور به عنوان آبشویی عمل می کند.4-کاهش میزان مصرف آب.5-کود و سموم محلول را می توان از طریق آبیاری انجام داد.
برخی معایب:1-هزینه بر.2-گرفتگی لوله ها (حل:اسیدسولفوریک رقیق).

کاشت ریحان
ریحان

-نور
آفتاب پسند،زیر نور آفتاب کامل و در طول روز رشد بیشتری دارد.با آنکه برخی مواقع به علت تابش آفتاب شدید در تابستان نیازمند سایه است،اما کلا” به مقدار نور کافی احتیاج دارد.جزء گیاهان طول روز بلند است.درطول روز بلند به دلیل افزایش ساعات تابش نور و در نتیجه غذا سازی بیشتر در گیاه، باعث افزایش تولید می گردد. شدّت نور باعث قطور شدن ساقه ها وکوتاه شدن میان گره ها و توسعه ریشه شده و کاهش نور از حد مورد نیاز به طویل شدن و نازک شدن ساقه،عدم توسعه ریشه و کاهش مقاومت گیاه می شود.
در مورد فتوسنتز ،برای از بین بردن مشکل کمی نور طبیعی در زمستان و کم شدن رشد گیاهان، از نور مصنوعی اضافی ،از لامپهای جیوه ای و یا مهتابی استفاده می کنند که مجموعه دو لامپ مهتابی و معمولی را استفاده می کنند.طیفی مشابه طیف خورشید ایجاد می کند.
– مالچ
برای تولید ریحان تازه،استفاده از مالچ بسیار توصیه شده است.
ریحان نیاز به رطوبت کافی خاک در فصل رشد دارد تا کیفیت محصول حفظ شود.ممکن است زمین با مواد آلی میان ردیف ها پوشانده شود و به کنترل علف هرز و رطوبت می پردازد.زمین دارای مالچ باعث کاهش مقدار پاشیدن خاک روی برگها می شود و این می تواند باعث تسهیل شستن برگها در زمان برداشت و کاهش وقوع بیماری شود.افزایش محصول توسط استفاده از مالچ سیاه ،پلی اتیلن و مواد آلی حاصل می شود.استفاده از پوست سخت و کاه مناسب است.

خرید بذر با کیفیت ریحان سبز و ریحان بنفش از فروشگاه بوستان…. ورود به فروشگاه

– کوددهی
کوددهی متوسط است.کود زیاد باعث تغییر مزه می شود.کوددهی بستگی به محصول قبلی و کوددهی جدید به خاک دارد.استفاده ازآزمایشگاه خاک برای تعیین مقدار ماده موجود در خاک لازم است.
کوددهی بیش از حد کیفیت ریحان را در زمان برداشت می کاهد و باعث افزایش مقدار نمک محلول در خاک و رسیدن آن به سطوح نا مطلوب می شود.گیاهانی که بانیتروژن زیاد کوددهی شده اند اغلب در اتاقهای سرد پس از برداشت به رنگ سیاه در می آیند.بهترین نوع کود شیمیایی کود های قابل حل در آب است کع به نسبت دارای ازت،فسفر،پتاس و سایر مواد معدنی کم مصرف می باشد.
نسبت های کوددهی قبل از کشت به میزان 120-120-120 پوند در هر جریب.K2O، P2O5وN  داده می شود.(خاکهایی که این مواد را به مقدا رکمی دارند.)کود می تواند پراکنده و یا زیر خاک برود.pH.ریحان وقتی 5/7-6 است رشد خوبی دارد.ممکن است نیتروژن بلافاصله پس از اوّلین بر داشت به 30-20 پوند برسد.اگر بیش از یک بار برداشت شود،پس از اوّلین یا دوّمین برداشت بهتر است از 30-15 پوند نیتروژن در هر هکتار استفاده کرد.آزمایش در ایندیانا نشان داد که منابع آمونیوم برای نیتروژن می تواند باعث کاهش مقدار دمبرگ و ساقه می شود و حجم را برای روغن گیری می کاهد (در مقایسه با منبع نیتروژنی نیترات).
پرورش دهندگان که ریحان را در خاک آلی می کارند باید از راهنمایی های فدرال یا ایالات برای تولید مواد استفاده کنند.اگر حس کردید که کمبود عناصر غذایی در گیاه وجود دارد به محلول پاشی با کودهای مایع اقدام کنید.
– بادشکن
بادهای شدیدباعث رسیدن صدمه به برگها و از بین رفتن رطوبت در زمین می شود.استفاده ازبادشکن در زمانی که باد شدید است لازم و مفید است.

کاشت ریحان
ریحان
برداشت ریحان

این سبزی را معمولا در اوایل تابستان برداشت می کنند و در اواخر تابستان و اواسط پاییز مجددا می توان ریحان را برداشت کرد. این سبزی باید با فاصله چند سانتی متری (5 تا 7 سانتی متر) از سطح زمین چیده شود. برگ های بالایی  را بچینید و برگ های پایینی را قطع نکنید، چون این کار باعث پرپشت شدن برگ ها می شود.

 ارقام ریحان:

ریحان سبز-زرد یا دارچینی که بوی شبیه ادویه شیرین دارد و دارای گل های زیبا و معطر می باشد.

ریحان لیمویی که بویی شبیه مرکبات دارد.

ریحان بنفش که عطر و طعم بسیار خوبی دارد و گاهی اوقات برای دکوراسیون در خانه ، از این نوع ریحان استفاده می شود.

ریحان چندساله که هر سال بدون کاشت مجدد، رشد می کند. در حالی که گونه های دیگر یک ساله هستند.

ریحان یونانی که رشد مشکل تری دارد ولی بوته آن قوی تر هستند و ماندگاری خوبی دارد.

کاشت ریحان
ریحان

کاشت و پرورش سبزی های دیگر را در این صفحه مشاهده فرمایید .


خواص و فواید دارویی و درمانی ریحان
ریحان گیاهی معطر و بادشکن است. اگر چه بیشتر به عنوان سبزی خوردن یا طعم دهنده به غذا، مورد استفاده قرار می گیرد ولی خواص درمانی خاصی هم دارد که از آن جمله :1) ریحان آرامش دهنده ی اعصاب است و برای درمان سردردهای عصبی بسیار مؤثر است. اگر 20 تا 50 گرم ساقه ی ریحان که دارای برگ و گل است را در یک لیتر آب جوش بریزید و 12 دقیقه دم کنید . سپس آن را صاف و شیرین نمایید و پس از هر غذا 1 فنجان بنوشید که غم و اندوه و افسردگی را برطرف می کند.
2) ریحان گیاهی نشاط آور است. دم کرده ی 50 گرم ریحان که شیرین شده باشد پس از هر غذا برای معالجه ی سردردهای یک طرفه (  میگرن ) و سردردهای عصبی مفید است . حتی استنشاق بوی ریحان له کرده سردردهای ناشی از سفر را برطرف می کند.
3) دم کرده ی 50 گرم ریحان که با  عسل  شیرین شده باشد برای برطرف کردن گلودرد و آنژین مؤثر است. برای درمان آسم  نیز می توان جوشانده ی غلیظی از ریحان تهیه کرد و روزی چند مرتبه دهان را با آن شستشو داد. جوشانده ی سرد آن نیز تب بر است. پس در بیماری های تورمی گلو و سرما خوردگی  حتماً از ریحان استفاده کنید.
4) دانه ی ریحان نیز به علت داشتن لعاب فراوان نرم کننده است و در رفع ورم  کلیه  و ترشحات زنانگی مفید است.
5) ریحان ضد دل پیچه است ، پس چه خوب است افرادی که دستگاه گوارش حساس دارند و سریع نفخ می کنند با غذا ریحان مصرف کنند
6) ریحان در درمان اسهال هم مؤثر است . خوردن تخم بو داده ی ریحان برای درمان اسهال اثر شفا بخش دارد.
7) جوشانده ی ریحان گرفتگی دستگاه گوارش را رفع می کند و ضد تهوع و استفراغ است.
8) اسانس ریحان که بازیلیک نام دارد ، بسیار معطر و ضدعفونی کننده ی دستگاه گوارش است و بوی  سیر  و پیاز  را از دهان می برد. به همین دلیل یک پای ثابت نان و کباب، ریحان تازه است.
9) ریحان میکروب اسهال و  وبا  را می کشد و بوی آن پشه و مگس را فراری می دهد . ریحان را در باغچه ی منزل خود بکارید تا به این ترتیب با حشرات مزاحم مبارزه کنید.
10) به نظر می رسد که دانه ی ریحان برای رفع اثر زهر مارگزیدگی ، هم بصورت خوراکی و هم اگر به روی محل زخم گذاشته شود، مؤثر است. عقیده ای هم وجود دارد که ریحان می تواند زگیل  را درمان کند.
منابع : tebyan.net – agriculture.parsiblog.com – bostane.ir – boostane.ir -asanteb.com

۱۵ دیدگاه برای “کاشت و پرورش ریحان با تمام نکات ریز”

 1. سلام. من ریحان و اسفناج کاشتم و زیر یه لایه نمد گذاشتم که آفتاب نسوزونتشون و روزی یک بار روی نمد آب میپاشم که خنک بشه. اما رشدشون متوقف شده و حدود یکی دو هفتس که دارن زرد رنگ میشن و جدیدا از نوک گیاه شروع به سوختگی و خشک شدن کردن. علت و راه کارش چیه؟؟

 2. سلام.سوال من این هسته که من دانه ریحان که تو گلدون میکارم اول نامنظم درمیاد بعد یجورایی هرز درمیاد که بعد ول میشه موقعیکه هنوز برگای اولیه اش رشد کامل نکردن.و اینکه عمیق هم کاشتم یکدفعه،درنمیومد و خاک رو بلند میکرد جوونه هاش و بیرون نمیومد از خاک.حالا هم که عمقش رو کمتر کردن بی جون رشد میکنن و بعد سریع هم افتاده میشن.چکار کنم؟

 3. با سلام من تا به حال ۲ بار بذر ریحان را کاشتم ولی هر ۲ بار فقط در حد ۲ سانتی متر جوانه زدند و بعد رشدشان متوقف شد و برگ ها باز نشدند. می خواستم بدونم علتش چی هست؟
  خاکی هم که استفاده کردم خاک گلخانه ای بود

  • اگر از خاک گلخانه ای منظورتان کوکوپیت هست باید بدانید که این خاک هیچ گونه مواد معدنی نداره . از مخلوط خاک باغچه و خاک برگ استفاده کنید . ابیاری منظم را فراموش نکنید . ریحان به نور افتاب نیاز داره

 4. سلام
  وقت بخیر
  مطالب رو خوندم بسیار مفید بود اما سوالی که ابنده دادم جوابش در بین مطالب نبود ماارزمان که کشت ریحان داریم بعد از دکهفته آفت نخ یا سیم ملنندی باعث پیچش برگها و ساقه ها میشود
  چاره کار چیست؟
  پتکر از راهنمایی شما

  • با سلام باید از افت کش مربوط استفاده کنید که اسم دقیق سم این افت را نمیدونم در مورد مبارزه با این افت جستجو کنید

 5. لطفا جواب دهید من الان ۲۰ ساله هستم و به این چیز ها خیلی الاقه دارم سوال من این بود که این گل ها باید فقط در هوای گرم رشد کنند

 6. سلام محل کارم پر از مگس و پشه هست تو فصل بهار. جایی خوندم که نوشته بود بوی ریحان پشه و مگس رو فراری میده منم توی یه گدون بذرشو کاشتم و گذاشتم کنار گلدونای دیگه ی دفترم. مشکل اینجاس که هرروز باید بهش آب بدم و بعضی اوقات ممکنه ۲ روز متوالی نتونم برم دفتر و خشک میشه. ممنون میشم راهنمایی کنید که چیکار باید بکنم.پاسخ : سلام . شما می توانید در خاک خود پرلیت استفاده کنید یا جهت حفظ رطوبت سطحی روی سطح خاک مالچ بریزید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
مقایسه