بادام

بادام

درخت بادام از جنس prunes و از خانواده rosacea است که خویشاوندی نزدیکی با گونه های مختلف میوه های هسته دار از قبیل آلو و گوجه و بویزه با هلو و شلیل دارد . و از تلقیح بین بادام و هلو دو رگ هایی به نام هلو * بادام به دست آمده است که گیاه شناسان به نام  Amygdalus commumis و از زیر خانواده Prunoidae معرفی کرده اند علاوه بر بادام های اهلی گونه های وحشی بسیار متعددی در خاورمیانه و آسیای مرکزی به طور گسترده ای وجود دارد که حاصل تلقیح و دورگ گیری طبیعی آنها بین خود یا بین گونه های اهلی است و در حال تحول و دگرگونی های گیاهی هستند .

بادام درختی است قوی که ارتفاع آن بر حسب رقم و آب و هوا و حاصلخیزی خاک و مواظبت های زراعی بین 6 تا 10 متر یا بیشتر متغیر است . درخت بادام ریشه های قوی دارد که می تواند به طور عمودی تا 3 متر در خاک نفوذ کند بدین سبب قادر است بخشی از احتیاجات و نیاز آبی خود را در مواقع خشکی و کم آبی از اعماق خاک تامین نماید . در تنه درخت بادام در جوانی به رنگ خاکستری شفاف و صاف بوده به تدریج تیره تر شده و ترک بر می دارد گل بادام شامل 5 کاسبرگ و 5 گلبرگ و 20 تا 30 پرچم است تخمدان آن محتوای دو  تخمک است. جوانه های گل ممکن است منفرد یا 2-3جوانه همراه با جوانه های چوب در یک گره مشاهده شوند . بعضی ارقام بادام غالبا دارای گل های خود ناسازگار بوده و گیاه دگرگشنی است. برگهای بادام  کشیده و نوک تیز و ضخیم و چرمی است . علت  تلخی میوه بعضی از ارقام بادام  وجود ماده ای به نام گلوکوزید سیانوزنتیک آمیگدالین در مغز آنهاست.

اهمیت اقتصادی بادام در ایران و جهان :

در دهه های اخیر تحولات زیادی در توسعه و کشت بادام صورت گرفته است . در این زمینه کشورهای حوزه مدیترانه ( اسپانیا ایتالیا فرانسه یونان و کشورهای شمال آفریقا ) به منظور دست یابی به ارقام پر محصول و مرغوب در اصلاح ژنتیکی اینگونه کارهای مهمی انجام داده اند و برخی از کشورها با روش های پیشرفته سطح زیر کشت آن را افزایش داده اند . بر اساس آمار سازمان خوار بار کشاورزی جهانی ( F.A.O) مقدار تولید بادام در جهان جمعاً 806/560/1 تن بوده که از این مقدار 000/560 تن به کشور آمریکا تعلق داشته است . 

مشکلات بادام کاری در ایران :

                   غیر پیوندی بودن درختان در نتیجه یک دست نبودن محصول

                   سرما زدگی بهاره ، تولید نا منظم محصول

                   نا مرغوب بودن محصول به علت اختلاط زیاد

                   عدم همزمانی در رسیدن میوه ها

                   طغیان آفات و بیماری ،‌ در اثر رها شدگی و پیری درختان

                   غیر مکانیزه بودن باغها با توجه به تراکم بیشتر درختان شکوفه بادام

انواع بادام

  1. بادام تلخ Amygdalus communis
  2. بادام کوهی Amygdalus scoparia
  3. ارژن  Amygdalus orientalis

در مناطق مختلف بسته به پتانسیل آن مناطق کشت گردیده است .

شرایط کاشت بادام

 1 -اب و هوا
آب وهوای یک ناحیه نتیجه وجود عواملی نظیر عرض جغرافیایی ، ارتفاع از سطح دریا ، وجود آبهای سطح الارض  ، رطوبت و بارندگی می باشد.
ایران از نظر پراکندگی باران به سه ناحیه مشخص و متمایز تقسیم می شود.
  1. ناحیه خشک . این ناحیه که قسمت اعظم مساحت کشور را دربر می گیرد بارندگی سالانه از 30 تا 250 میلیمتر می باشد.
  2. ناحیه نیمه خشک . شامل نواحی کوهستانی شمال و  غرب و جنوب غربی است که از 1000-300 میلی متر بارش سالانه برخوردار است .این ناحیه حد میانی بین ناحیه خشک و مرطوب می باشد و دوره یخبندان بیش از 100 روز درسال است .
  3. ناحیه مرطوب . بارندگی سالانه 2500-600 میلیمتر است بیشتر بارندگی در فصول سرد سال و اوایل بهار است.مقاومت به خشکی و سرمای زیاد درخت بادام باعث شده در مناطقی که دارای بهار و تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای معتدل یا نسبتاً سرد و پرباران ، پاییزهای کوتاه مدت هستند بنحوی رشد می کند یکی از خطرات آن سرمای دیررس بهاره می باشد که باعث از بین رفتن گلها می شود . در مناطق دارای سرمای بهاره مناطق شیب های جنوبی و شرقی ترجیح داده می شود . هر قدر جوانه ها متورم و سنگین تر باشند قدرت مقاومت کمتری را نسبت به سرما از خود نشان می دهند این تحمل برای جوانه های بسته در مرحله خواب تا 20- و در مراحل اولیه رویت گلها تا سرمای 3- و 4- درجه سانتی گراد و درخاتمه دروه گل تا 2- درجه سا نتی گراد می باشد ولی میوه های جوان خیلی حساس بوده با سرمای کمتراز 5- درجه ممکن است از بین بروند مقاومت واریزهای بومی بیشتر از خارجی است.

برای شکستن دوره خواب و شروع فعالیت حیاتی خود در بهار نیاز به سرمای کمتر از 7 درجه در طول 100-500 ساعت در طول زمستان می باشد.

2- اراضی مناسب بادام :
عواملی نظیر عمق ، بافت خاک و موقعیت عرصه از نظر سرما های دیررس بهاره ، میزان بارندگی و توزیع فصلی آن ، درجه حرارت ، بادهای شدید موسمی درزمان گلدهی ، رطوبت نسبی ، ارتفاع از سطح دریا ، وضعیت زهکشی ، شیب و جهت زمین ، حاصلخیزی خاک   ، pH خاک (5/7-6) در انتخاب محل برای کاشت بادام دخالت دارند در مرغزارهای وسیع ، کف رودخانه ها ، فرورفتگیهای کوچک و بزرگ که سرما و یخبندان شدید دارند. بالای تپه ها  مناسب کشت بادام نمی باشد.
درخت بادام یکی از مقاومترین درختان مثمره نسبت به خشکی بوده و دارای ریشه های عمیق ونفوذ کننده می باشد.
3- خاک مناسب بادام :
خاک مناسب توسط عوامل و پدیده های جوی موثر بر مواد معدنی و آلی و ازنتیجه فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی و فعل و انفعالات بیولوژیکی گیاهان بوجود میاید که مواد تشکیل دهنده آن مواد آلی ، هوا ، آب ، میکروارگانیسم ها ، مواد معدنی حاصل از تجزیه سنگهای مادریست             می باشد منابع غذایی آن از منبع آلی ومعدنی در خاک تامین می گردد . که فراوانی آن بستگی به وضعیت شیمیایی  خاک دارد .
عامل محدوده کننده در ریشه درختان عامل فیزیکی خاک می باشد نه عوامل شیمیایی خاک ، درخت بادام طالب خاکهایی با  بافت سبک شنی ، شنی لومی ، لومی شنی می باشدکه زهکشی در آنها به آسانی و بطور طبیعی صورت می گیرد .
بادام ازخاکهایی با بافت سنگین گریزان است. همچنین بادام از رطوبت نیز گریزان بوده و در اراضی مرطوب با تجمع آب با کندی رشد ، کاهش محصول و کوتاهی عمر مواجه می گردد ،   بادام در مقابل شوری خاک مقاومت چندانی نداشته و یکی از کم مقاومترین درختان مثمر نسبت به شوری خاک بیشمار می رود .

نیازهای اکو لو ژ یکی بادام :

                   نیاز به سرما

                   نیاز به گرما

                   نیاز به نور

                   بارندگی

                   رطوبت

                   باد 

                   شرایط خاک

                   نیاز ابی درخت

عملیات قبل از احداث باغ بادام :

انتخاب زمین باغ :

پایه بادام بذری ،‌ هلو ، و هلو * بادام حساس به بیماری قارچی ریشه ای از جمله ورتیسلیوم ، آمیلاریا و فیتوفترا می باشند .

در انتخاب زمین باغ باید دقت نمود که کشت قبلی بادام نباشد و گیاهان حساس به بیماری قارچی نیز کشت نشده باشد .

آماده سازی زمین :

آماده سازی زمین در دو مرحله صورت می گیرد :

                   عملیات قبل از کاشت

                   عملیات پس از کاشت

عملیات قبل از کاشت : خرد کردن طبقات فشرده در خاک زیرین با استفاده سوسلاپ ، شخم خیلی عمیق و یا ریپر

بی نیاز کردن درختان از کودهای پایه فسفات ،‌ پتاس و کود آلی در سالهای اول رشد . در فصل تابستان قبل از عملیات کاشت بر اساس تجزیه خاک ، مقدار کافی از کود آلی و کودهای فسفات و پتاس را به طور یکنواخت در سطح زمین پخش می کنند سپس با شخم عمیق کودها را در عمق هفتاد تا هشتاد سانتی متر قرار می دهند .

 

عملیات در سطح زمین باغ پس از کاشت بادام :

این عملیات از دو نظر مفید می باشد :

ایجاد یک لایه نرم و خشک از خاک در سطح زمین به منظور جلوگیری از تبخیر ( مالچ خاک ) . دفع علف های هرز که مصرف کننده آب و مواد غذایی می باشند ، بدین جهت در فصل پاییز یک شخم سبک و کم عمق در سطح باغ می زنند سپس در فصل بهار و تابستان پس از هر بارندگی با پنجه غازی سطح زمین را سله شکنی کرده و علف های هرز آن را از بین می برند .

خاک ورزی یا اصلاح خاک :

برای اصلاح خاک سعی می کنند مقدار هموس را در خاک افزایش دهند . افزایش هموس در خاک ، با کاشت کود سبز ، کودهای حیوانی و بقای مواد سلولوزی در خاک ایجاد می گردد .

فصل گلدهی بادام :

پس از آن که میزان سرمای مورد نیاز درختان بادام تامین شد جوانه های گل دهنده با توجه به گرمای محیط متحول شده و دکرکونی به تدریج آغاز می شود. در شرایط مساوی ارقامی که نیاز زیاد به سرما دارند و میزان سرمای لازم به حد کافی به آن ها نرسد متحول نمی شوند و گل های انها دیر تر از موعد شروع به باز شدن می کنند. لذا تاریخ گل کردن بستگی زیادی به شرایط اقلیمی دارد و بر حسب وضعیت اب و هوایی هر سال تاریخ گل کردن از ده روز تا چندین هفته ممکن است نوسان داشته باشد.   

شکوفه بادام

سال آوری :

جوانه های گل دهنده بادام مثل اغلب میوه های این جنس در زمانی که میوه روی درخت دیده می شود  آغاز به تکوین و تکمیل می کنند. واین خود سرآغاز تناوب یا سال آوری است. به این معنا وقتی که تولید در سالی زیاد باشد جوانه های گل سال بعد به سبب کمبود مواد غذایی کمتر و برعکس وقتی تولید کم باشد جوانه های زایشی بیشتر می شوند. ویژگی تناوب که معمولأ 6-7 سال پس از کاشت پدید می آید متأ ثر از شرایط رشد گیاهی است مثلأ اگر درخت بادام خشکی زیاد تری متحمل شده یا مواد غذایی کمتری به آن برسد ،تنا وب تولید آن شدید تر خواهد شد. با این حال در گونه های اروپایی اختلاف زیادی بین ارقام از نظر سال آوری دیده می شود مثلاً در ارقامی مانند راشل اگر به خوبی آبیاری شده و مواظبت های زراعی لازم انجام شده باشد باز پدیده سال آوری پس از یک سال پرباری ،‌آشکار می شود حال آنکه رقم فرراگنس نسبت به این عارضه حساسیت کمتری نشان داده است . به هر ترتیب بین ارقام بادام های بارآور رقمی دیده نمی شود که نسبت به سال آوری قاطعانه بی تفاوت باشد .

مراقبت از درخت بادام

در طول سال اول سخاوتمندانه به نهال‌تان آب بدهید. به گونه‌ای که در طول تابستان هفته‌ای یک‌بار آن را غرق آب کنید. در بهار نیز می‌توانید به نهال‌تان تقویت کننده استاندارد بدهید.
هرازگاهی نهال‌تان را از نظر وجود آفاتی مانند شته‌ها یا حشرات جونده برگ، مانند کرم‌ها بررسی کنید. شما می‌توانید در صورت لزوم با صابون‌های حشره‌کش استاندارد، آفات را مهار کنید. بادام شکوفه‌های بسیار شیرینی را در فصل بهار تولید می‌کند تا زنبور‌ها را برای گرده‌افشانی به سوی خود جذب کند. بنابراین اگر زنبور‌های زیادی در اطراف درخت‌تان هستند نگران نشوید؛ این‌‌ همان چیزی است که شما و گیاه‌تان می‌خواهید اتفاق بیافتد.
یک عفونت قارچی وجود دارد که ممکن است درخت بادام را درگیر کند. اگر گیاه‌تان به این قارچ مبتلا شود، برگ‌های گیاه‌تان قهوه‌ای شده و به سمت بالا فر می‌خورند. اگر چنین اتفاقی برای درخت شما افتاد، فوراً برگ‌های آلوده را بکنید و دور بریزید. سوزاندن این برگ‌ها نیز فکر خوبی است، بدین ترتیب قارچ‌ها نمی‌توانند گسترش پیدا کنند. هر برگ آلوده افتاده در اطراف گیاه‌تان را نیز با چنگک جمع‌آوری کنید. اگر نتوانستید عفونت قارچی را کنترل کنید، ممکن است مجبور باشید درخت‌تان را با اسپری بوراکس اسپری کنید (یک درمان رایج ضد قارچ برای درختان میوه و درختان مغز‌ها).
درخت بادام از هرس کردن به طور مختصر و مرتب سود می‌برد، اما این مسأله‌ای است که انجام نادرست آن خطراتی را در پی دارد. هرس نامناسب می‌تواند این درختان را بکشد. بنابراین بهتر است از یک متخصص بخواهید این کار را انجام دهد و در صورتی که می‌خواهید این کار را در آینده خودتان انجام دهید، دفعه اول در حالی که او این کار را می‌کند، آموزش ببینید.

هرس درخت بادام

درخت بادام یکی از درختانی است که زودتر از سایر درختان و قبل از ظاهر شدن برگها، گل آن باز می شود. اغلب در زمستان های معتدل در اسفد ماه تمام گل های آن باز و تقریبا همیشه سرمای بهاره موجب از بین رفتن آنها می گردد. اصولا درخت بادام طبیعتا نسبت به سرما مقاومت خاصی نشان می دهد، فقط گل های آن است که نسبت به سرما حساس هستند. بادام را روی درخت آلو – گوجه و بالاخره بادام بذری پیوند می کنند. در درجه اول پایه های بذری پایه های مناسبی برای بادام بوده و بعد از آن پایه های بادام تلخ مناسب به نظر می رسد. تربیت و پرورش درختان بادام به صورت پابلند- نیمه پابلند و جامی میسر است و در حالت جامی میان تهی می توان پایه یا تنه را کوتاه و حدود ۵۰ تا ۸۰ سانتی متر و درختان پا بلند ۱۲۰ سانتی متر و در پابلند طول تنه را کمی بیشتر انتخاب کرد. هرس باردهی در روی درختان بادام عملیات خاص و شدیدی همانند درخت میوه ندارد. و منحصر به قطع شاخه های خشک و یا شاخه های نابحه و نامناسب که موجب انبوهی و عدم نفوذ نور و هوا به داخل تاج می شود. جوانه های موجود در روی درخت بادام تقریبا همانند درخت هلو می باشد. نکته ای که بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که درختان بادام را هر چهار یا پنج سال یک بار با قطع شاخه های مسن می توان جوان نمود. در هنگام هرس درخت بادام باید در نظر داشت که میوه همیشه روی شاخه های سال قبل تشکیل می شود. بنابراین هنگام قطع شاخه ها لازم است توجه نمود که عملیات به صورتی انجام گیرد که در ایجاد شاخه های جوان برای سال های بعد کمک شده باشد تا مقدار محصول افزایش یابد.

برداشت :

 محصول بادام بعد از رسیدن میوه ها  با دست یا چوب های بلند و یا به طور مکانیکی برداشت می شود . در زمان رسیدن میوه ،‌ پوست سبز بادام تغییر رنگ داه پژمرده شده و شکاف طولی در آن ایجاد می گردد در این مرحله میوه ها به راحتی از درخت جدا شده و پوست گیری آن نیز آسان می گردد . میوه بادام برخلاف سایر میوه ها به صورت چغاله نیز مورد مصرف قرار می گیرد ، بنابراین در دو مرحله به صورت میوه سبز و خشک محصول آن را برداشت می کنند . 

درخت بادام
بادام

 فواید بادام

1- پایین آورنده کلسترول بد( LDL ) و کاهش دهنده بیماری های قلبی

بادام دارای مقدار زیادی چربی است، اما از نوع غیر اشباع! این چربی خطر بیماری های قلبی را کم می کند. تحقیقات نشان داده است که تمامی مغزهای خوراکی، بیماری های قلبی و کلسترول بد را دور می کنند.

مطالعه ای نشان داده است، افرادی که 5 بار در هفته آجیل می خورند،50 درصد احتمال خطر برای بیماری های قلبی را از خود دور می کنند.

2- بادام، آنتی اکسیدان است.

ویتامین E در پوست بادام وجود دارد. این ویتامین، یکی از انواع آنتی اکسیدان ها می باشد. فواید آنتی اکسیدان ها در بدن بسیار زیاد است. آنتی اکسیدان ها جلوی برخی امراض را می گیرد، از جمله: سرطان، بیماری قلبی، فراموشی، آلزایمر، خوب عمل نکردن سیستم ایمنی، آب مروارید چشم(کاتاراکت)، ضعیف شدن ماهیچه ها و هم چنین بر سلامتی پروستات اثر می گذارند و از تخریب سلول ها و DNA جلوگیری می کنند.

3- از گرفتگی عضلانی جلوگیری می کند.

بادام دارای منیزیم و پتاسیم است. هنگامی که به مقدار کافی منیزیم در بدن باشد، در خون جریان می یابد و اکسیژن و مواد مغذی را سریع تر حمل می کند و جلوی افزایش ضربان قلب را می گیرد. بادام بسیار بیشتر از جو یا حتی اسفناج، منیزیم دارد.

پتاسیم در انقباض عضلات، به جریان درآوردن اعصاب، متعادل کردن فشار خون و عملکرد بهتر قلب نقش دارد.

4/1 فنجان بادام دارای 99 میلی گرم منیزیم و 257 میلی گرم پتاسیم می باشد.

4- به کاهش وزن کمک می کند.

بسیاری از افراد به خاطر افزایش وزن، بادام نمی خورند. در حالی که متخصصان تغذیه به این نتیجه رسیده اند، افرادی که حداقل 2 بار در هفته آجیل می خورند، نسبت به آنها که اصلا و یا به ندرت آجیل می خورند، بیشتر وزن کم می کنند.

5- هر روز، بادام بخورید تا انرژی داشته باشید و از سلامتی خود لذت برید.

این ماده غذایی به خاطر دارا بودن ویتامین ها و پروتئین و آهن ، انرژی مورد نیاز بدن را افزایش می دهد.

همان طور که می دانید، آهن یکی از اجزاء مهم هموگلوبین می باشد و نقش هموگلوبین، حمل اکسیژن در خون است. لذا آهن کمک می کند که سلول ها اکسیژن مورد نیاز خود را دریافت کنند و کمبود آن موجب خستگی و ضعف در انجام کارها می شود.

موسسه غذا و دارو برای حفظ سلامتی بدن دریافت روزانه 18 میلی گرم آهن را توصیه می کند. اما باید توجه داشت که زیادی آهن خطرناک می باشد و می تواند قلب، کبد و لوزالمعده را از کار بیندازد.

6- جلوگیری از سرطان

بادام دارای مقدار زیادی کلسیم و پروتئین می باشد. 100 گرم بادام تازه در حدود 20 گرم پروتین و 240 میلی گرم کلسیم دارد. کلسیم و فیبر موجود در بادام، کاهش دهنده سرطان روده بزرگ می باشد. اسید فولیک در بادام، باعث کاهش سرطان دهانه رحم می گردد.

7- منبع انرژی

بادام محتوی مقدار زیادی چربی های غیر اشباع، فیبر، پروتئین گیاهی، روی، مس و منیزیم می باشد. بادام دارای انواع ویتامین ها می باشد که به سوخت و ساز کربوهیدرات ها کمک می کند و یکی از منابع انرژی برای مغز می باشد.

4/1 فنجان بادام، 45 درصد منیزیم روزانه و 20 درصد مس روزانه و 17.6 درصد ویتامین B2 روزانه را تامین می کند. همچنین4/1 فنجان بادام، 7.62 گرم پروتئین بیشتر از پروتئین یک عدد تخم مرغ دارد.

8- جلوگیری از سنگ کیسه صفرا

9- کاهش دهنده قند خون و بیماری دیابت 

10- تقویت عملکرد ریه

به طور کلی، بادام جلوی برخی بیمای های تنفسی از قبیل: تنگی نفس، برونشیت مزمن و امفیزم( اتساع و بزرگی عضوی در اثر گاز) را می گیرد.

سلنیوم، در بادام و آجیل یافت می شود. سلنیوم نیز یک آنتی اکسیدان می باشد.

11- استحکام استخوان ها

بادام محتوی مقدار زیادی چربی غیر اشباع و بسیاری از مواد مغذی می باشد، از جمله: کلسیم و منیزیم. این عناصر برای استحکام استخوان ها استفاده می شوند.

به طور کلی، بادام غنی ترین منبع غیر حیوانی کلسیم می باشد.

استخوان ها و دندان هایتان را با استفاده از فسفر موجود در بادام، تقویت کنید.

مقدار کلسیم در 25-20 عدد بادام بیشتر از 4/1 فنجان شیر است. پس برای جلوگیری از پوکی استخوان یک منبع غنی می باشد.

12- خانم های باردار توجه کنند!

اگر شما باردار هستید و یا قصد بارداری دارید، بادام منبع اسید فولیک است. همان طور که می دانید، این ویتامین عمل ساخت و نگه داری سلول ها را برعهده دارد. این وظیفه در هنگام تقسیم سلولی و رشد بسیار مهم است ، پس برای زنان باردار و نوزادان بسیار مهم است. اسید فولیک در تکامل رشد جنین بسیار با اهمیت می باشد. رشد طناب نخاعی و مغز جنین در گرو وجود اسید فولیک می باشد.

اغلب زنانی که می خواهند باردار شوند و زنان باردار باید مکمل اسید فولیک مصرف کنند. پس بادام، یادتان نرود!

نکته:

در عید، برخی از افراد بادام بوداده مصرف می کنند. این بادام به اندازه بادام خام مفید نیست. انرژی بادام بوداده در 100گرم، 597 کیلوکالری، چربی در حدود 53 گرم و فیبر 12 گرم می باشد. برای سوزاندن این مقدار انرژی باید 119 دقیقه پیاده روی کنید!

مغز بادام
بادام

فواید روغن بادام

برای افرادی که پوست خشکی دارند بسیار موثر است . چربی آن  در صورت جذب می شود و پوسته پوسته شدن و ترک خوردگی پوست را درمان می کند. کسانی که پوستشان حساس است و آلرژی دارند ولی می خواهند از مرطوب کننده استفاده کنند بهتر است از روغن بادام استفاده نمایند. برای درمان آلرژی و التهاب پوست نیز کارا است. برای زانو، آرنج و پاشنه پا که ممکن است سفت شده باشند مناسب است. قسمتی از پوست که بریده شده است ، درمان زخم های جزئی و عفونت با روغن بادام امکان پذیر است.

نرم کننده ا ی بسیار قوی است که چربی آن به خوبی جذب می شود. چه به صورت مستقیم استفاده شود چه در مرطوب کننده های دیگر وجود داشته باشد بسیار موثر است. برای روشن کردن پوست نیز می تواند استفاده شود. ماساژ این روغن بر روی پوست باعث می شود PH پوست در حد متعادل بماند و رطوبت پوست حفظ شود.

بسیاری از مردان و زنان با حلقه های تیره رنگ زیر چشم خود مبارزه می کنند.. خستگس طولانی مدت ، عادات بد غذایی،  خواب ناکافی باعث بروز حلقه های تیره رنگ زیر چشم می شوند. پوست زیر چشم بسیار ظریف است و به سرعت رطوبت را از دست می دهد. هر شب از روغن بادام در زیر چشم استفاده کنید و با دست ماساژ دهید تا پوست زیر چشم شما بهبود یابد. ماساژ باعث می شود که خون به گردش بیفتد و رطوبت ایجاد شود. مخلوط کردن عسل با روغن بادام و ماساژ دادن این مخلوط در زیر چشم باعث از بین رفتن پف کردگی می شود . همچنین زیر چشم را روشن می کند.

روغن بادام یک منبع غنی از ویتامین E است که باعث کاهش چین و چروک های پوست می شود. استفاده از این روغن در هنگام شب بعد از شستشوی صورت موثرتر است. به طور متناوب می توانید از این روغن استفاده کنید و یا حداقل دو بار در هفته استفاده کنید.

روغن بادام دارای خواص ضد باکتریایی است که مانع از رشد عفونت بر روی جوش یا زخم می شود. همچنین رنگ جای زخم را نیز کم می کند. باعث جوان تر شدن و سفت شدن پوست می شود. برای رفع آفتاب سوختگی نیز مناسب است.

روغن بادام
روغن بادام

تذکر:

روغن بادام شیرین برای پوست بی خطر است. اما روغن به دست آمده از بادام تلخ در طبیعت سمی است و برای مراقبت از پوست مناسب نیست. بنابراین، مطمئن شوید که از روغن بادام شیرین استفاده می کنید.

روغن بادام برای افرادی که به آجیل و روغن های استخراج شده از آنها آلرژی دارند مناسب نیست.

پس از آنکه برای اولین بار از این روغن استفاده کردید آن را در جای تاریک و خنک نگه دارید تا فاسد نشود.

 

منابع:بلاگفا-پارسه گرد-ابخیزداران اصفهان-بوستان-تبیان

 http://mahsho.com/
http://article.tebyan.net/64269

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
مقایسه