کاشت گل کاغذی زرد و نارنجی

گیاهی همیشه سبز چوبی رونده،گرمسیری ونیمه گرمسیری میباشندوازمحبوبیت زیادی دربین مردم برخوردارند.بعضی از آنهادارای شکوفه های رنگارنگ وبعضی نیز معطر می باشندکه گلهای آنها به مقدار زیاد درتابستان ظاهر می شوندرنگ براکته ها ازسفید ،سفید شیری ،زرد ،صورتی ، بنفش،قرمز سیرتا نارنجی می باشد.این گیاه واکنش بسیارخوبی درمقابل هرس دارد ودرنتیجه درغالب اوقات به عنوان پرچین دربیشتر مناطق گرمسیرمورد استفاده قرار می گیرند….

اسم علمی گل کاغذی Bougainvillea glabra واز خانواده Nyetaginaceae می باشد.(در جنوب ایران: گل بوگن ویلیه) گل کاغذی بومی برزیل است و دارای گونه های مختلف می باشد. ارتفاع این گیاه در گلدان حداکثر در حدود ۲ تا ۵/۳متر است. این گونه کولیتواری دارد که حتی موقعی که کوچک است به گل میرود . برگها نسبتا سبز روشن و تخم مرغی شکل می باشند. گل آذین آن پانیکول بوده و به صورت جامی و انتهایی ظاهر می شوند. گلهای این گیاه زیبا نیست، کاسه گل لوله ای ، زرد و کوچک بوده فاقد جام گل می باشد . ولی دارای براکته‌های ( برگچه ) رنگین و زیبایی است که اطراف گلهای کرم رنگ را احاطه نموده اند. این گیاه به عنوان یک گیاه مهم گلدانی وسبدهای آویزان در اروپا وشمال آمریکا نیز می باشد.

همیشه سبز،چوبی رونده ،گرمسیری ونیمه گرمسیری میباشندوازمحبوبیت زیادی دربین مردم برخوردارند.بعضی از آنهادارای شکوفه های رنگارنگ وبعضی نیز معطر می باشندکه گلهای آنها به مقدار زیاد درتابستان ظاهر می شوندمشابه ذغال اخته وبنت قنسول که گلبرگهایا گلهای رنگارنگی بنام براکته دارند.براکته ها زیر گلهای حقیقی نامرئی قراردارند.رنگ براکته ها ازسفید ،سفید شیری ،زرد ،صورتی ، بنفش،قرمز سیرتا نارنجی می باشد.این گیاه واکنش بسیارخوبی درمقابل هرس دارد ودرنتیجه درغالب اوقات به عنوان پرچین دربیشتر مناطق گرمسیرمورد استفاده قرار می گیرند.اسم جنس این گیاه به افتخار Luis A.de Bougainvillea که یک دریانورد فرانسوی بود نامگذاری شده است.

انواع مختلف گل کاغذی :

۱ – گل کاغذی باشکوه B.fastuosa : که دارای درختچه ای قوی با برگهای بیضی نوک تیز و برگه های ( برگه هائی که مردم عادی آنرا گل می دانند ) صورتی مایل به قفائی است .
این قسم را از قدیم می کاشته اند . ولی بعدا جورهای تازه که بدست آمده و برگچه های آنها به رنگ زرد نارنجی ، قرمز شنجرفی است ، بسیار پر گل تر از قسم اصلی می باشند ، بیشتررواج یافته بطوریکه کم کم کاشتن قسم اصلی متروک میشود .
این جورها در تهران به گل کاغذی مصری معروف شده ، زیرا قلمه های آنرا از مصر آورده و زیاد کرده اند .
۲ – گل کاغذی گلابرا B.glabera : اصل آن از کشور برزیل است .
بوته آن رونده و پوست شاخه ها قهوه ای دارای تیغهای کمانی به بلندی یک سانتیمتر با برگهای بیضی نوک تیز مایل به کبود که برگه های اطراف گلش صورتی است .
این قسم زیاد کاشته شده و از آن جورهای متعددی بدست آورده اند بنام های :
الف – گل کاغذی ساندر B.sanderiana : با گلهای فراوان به رنگ زرد تیره .
ب – گل کاغذی ابلق B. variegate : که برگهایش از لکه های سفید ابلق شده است .
پ – گل کاغذی سیفری B.cyphery : که برگچه های دور گلش صورتی پُر رنگ است .
ت – گل کاغذی کریمسون لاک B.crimson lake : با برگچه های بزرگ بیضی به رنگ شنجرفی میباشند .
۳ – گل کاغذی خاص B.seeciosa : که برگچه های دور گل آن به رنگ صورتی مایل به بنفش میباشد .
▪از این قسم جوری بنام :
گل کاغذی برزیلیB.brasiliensis : بدست آورده اند که رنگ برگچه ها قرمز تند یا قرمز شنجرفی میباشد .
۴ – گل کاغذی رفول ژن B.refulgens : که شاخه های گلدار آن دراز و آویخته و برگچه های دور گلش ارغوانی مایل به بنفش است .
گل کاغذی احتیاج به کود قوی و فراوان و آب کم و مرتب دارد . بهتر است به گلدان های آن تمام فصل مساعد و موقعی که بوته ها زیر گل می باشند هر ۱۵ روز یکبار کود مایع داده شود .

کاشت و تکثیر گل کاغذی

نگهداری و مراقبت :

آب:
درفضای سبز وقتی گیاهان سازگاری پیداکنند مقاوم به خشکی می باشند درحالی که تنش های آبی ممکن است منتهی به ریزش براکته ها درگیاهان تولید شده در شرایط خشکی درگلخانه می شود.همچنین باید توجه داشت که اگر زمستان به این درختچه آب زیاد بدهند ریشه اش می پوسد .

خاک:

خاک مناسب برای گل کاغذی مخلوطی از دو پنجم خاک مرغوب باغچه ، دو قسمت کود پوسیده دامی و یک قسمت ماسه می باشد . خاک رس آهکی نیز برای رشد گل کاغذی مناسب است.

نور :
تابش باشدت زیاد وپرورش گیاه تحت شرایط روزکوتاه (۸ ساعت روشنایی)  )گلدهی را تحریک می نماید.تابش باشدت کم گلدهی را حتی در گیاهانی که درشرایط روزکوتاه ودمای بهینه پرورش یافته اند به تاخیر می اندازد. نور۴تا۵ هزارفوت کندل رشدمتراکم ،سریع و تشکیل گلهای رنگی خوب راتحریک می نمایند.نور قرمز دور(Far-Red)گلدهی را تسریع می کند. وقتی گیاهان تحت شرایط نوربانسبت بالای قرمز به قرمز دور رویش یافته بودند برگهای انتهایی بازنشده ویا درمقایسه باگیاهانی که برگی (برگدار ) برداشته شده بودند گلدهی در آنها تسریع شدکه نورقرمز باتوسعه وجابجایی مواد مانع گلدهی دربرگهای جوان همراه می باشد. اسید جیبرالیک ممکن است سبب تاخیر گلدهی شودوهمچنین حذف برگها باعث کاهش میان گره ها می شود.

دما – زمستان :

در نقاط سردسیر باید گلدانهای کاغذی را از اواخر مهرماه به داخل گلخانه برد . چون در مقابل سرما مقاومت ندارد .
زمستانها باید کمی به بوته های گل کاغذی استراحت داد ، باین ترتیب که اگر گلدانها در منزل است محل نسبتا خنکی را برای آن انتخاب کنند و خیلی کم به آن آب بدهند .


کاشت گل کاغذی زرد و نارنجی

ازدیاد و تکثیر از راه قلمه زدن:

بهترین زمان برای تکثیر این گیاه از اواسط بهار تا اوایل تکثیر گل کاغذی سفیدمی باشد. قلمه های انتهایی یا ساقه ای را به اندازه ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر، با یک چاقوی تیز یا قیچی باغبانی، از گیاه مادری جدا کنید. ابتدا قلمه ها را در پودر هورمون ریشه زایی فرو ببرید. سپس هر قلمه را در گلدانی با قطردهانه ۹ سانتیمتر ( در گلدانی از ماسه نرم فرو کرده ) حدود ۲۴ درجه سانتیگراد نگاه دارید. همچنین قلمه باید در شرایط نورمناسب و کافی، ولی دور از تابش مستقیم خورشید قرار گیرند تا از سوختگی و پژمردگی گیاه جلوگیری شود. زمانی که ریشه دهی انجام شد، کیسه پلاستیکی را بردارید و در گلدانی با قطر دهانه ۱۳ سانتیمتر و کمپوست گلدانی با پایه پیت قرار دهید.دربعضی ازمنابع از خوابانیدن هوایی وکشت بذر نیزبه عنوان روشهای تکثیر نام برده شده است .از سیستم مه پاشی یا میست برای نگهداری وشادابی برگهادرمدت ریشه زایی قلمه ها می توان استفاده کرد.

مهمترین آفات وبیماریها:

اگر مراقبت و نگهداری از این گیاه به خوبی انجام شود،آفات و حشرات مشکلی را ایجاد نخواهند کرد.ولی در مواقع ضروری ، از قارچ کشهای محلول می توان استفاده کرد.شته و کرمها را می توان با رزمیترین،ارتن، و تام کنترل کرد.

شته،تریپس، شپشک های آردآلود وسپردارها جزوآفات مهم ولکه برگی bougainvillea)(Cerospora، بوته میری (Phytophtoraparasitica) جزو بیماریهای مهم این گیاه زینتی می باشند.

منابع :  gologiah.ir – vista.ir – golestan-ali.com -bostane.ir – boostane.ir

تصاویر :

گل کاغذی قرمز

 

انواع رنگ های گل کاغذی
گل کاغذی

۵۷ دیدگاه برای “پرورش و نگهداری گل کاغذی”

 1. سلام. تقریبا یک ماه پیش گل کاغذی سبز و سرحالی خریدم و به باغچه خونه منتقل کردم. بعد از کاشتن در باغچه کاملا خشک شده. حتی ساقه‌های اون هم خشک شده. نور و آب هم به وفور موجوده. چکار باید کرد؟

 2. سلام من یک نهال کوچک گل کاغذی به تازگی از شهرستان نسبتا گرم با حودم به تهران اوردم بعد از دو روز گل در حال پژمرده شدن است چه کار کنم لطفا راهنمایی کنید سریع لطفا کمکم کنید

 3. سلام
  من قصد کاشت گل کاغذی دارم . متاسفانه باغچه توسط سایه بوم پوشش داده شده و نور خیلی کمی به باغچه میرسه البته اهواز هستم و درجه هوا بالاست. کاشت این گیاه نتیجه میده ؟

 4. سلام من حدودچندماه گل کاغذی خریدم بعدچندهفته گلاش ریخت دیگه جوونه نزدالانم یه هست توباغچه کاشتم کودسه بیست هم دادم فرقی نکرده؟

 5. سلام وقت بخیر من تازه این گل رو کادو گرفتم میشه توی خونه ازش تگهداری کرد؟خونه ما جنوبیه و پنجره بزرگ داره.تو تابستان پر نوره ولی آفتاب مستقیم داخل نمیاد زمستان آفتاب تا ۲ متر داخل میتابه ممنون پیشاپیش.

 6. با سلام و خسته نباشید .من چندین ساله که گل کاغذی در باغچه خانه مان کاشتم خوب هم رشد میکنه .اما متاسفانه درست از آبان ماه شروع به گل دهی میکنه خوب که پر گل شد با یه برف همه ی شاخه ها یخ میزنه و کلا درخت خشک مبشه و باز در بهار شروع میکنه به جوانه زدن .یعنی سرما و مخصوصا برف کل درخت منو خراب میکنه .لطفا بفرمایید چکار کنم .آخه نمیشه کل باغچه را مشمع کشید .در اونصورت گلهاش و زیباییهاش دیگه دیده نمبشه .خواهش میکنم جوابمو بفرمایید

  • سلام . خوبید شما ؟ سرما و برف را نمیشه کاریش کرد . با این حال شاید محافظت از گیاه در روز های برفی با پلاستیک یا یک سقف و پوشاندن ساقه ها با پیچیدن چندین لایه پارچه و پلاستیک بتونه به شما کمک کنه .

 7. من مایلم با سایت شما مرتبط باشم و گاهی سوال همدارم اگر امکانش است ممنون میشم. در ضمن از سایت شما خیلی خوشم میاد با تشکر داودی

 8. سلام.. من تازه گل کاغذی خریدم.. گل هاش بعد چند روز میریزه.. این عادیه دگ.. درسته؟؟؟ ک گلهاش بعد باز شدن بعد چند روز میریزه؟؟؟؟؟؟؟؟

  • سلام و احترام . معمولا براکته ها پس از مدتی ریزش دارند . اما مدت ان بستگی به شرایط نگهداری شما دارد . تنش در اب و ها باعث تسریع در ریزش برگ ها می شود.

 9. سلام
  من دوماه هست که گل کاغذی خریدم که گل نداشت فروشنده گفت تو آفتاب بمونه گل میده ولی گل نداد هیچ داشت کم کم برگاش خشک میشد که بردمش داخل منزل تو سایه.بعداز چند وقت رشدش خیلی خوب بود برگاش زیاد شدن ولی گل نداد سرچ کردم همه جا گفته بودندکه باید جلوی آفتاب باشه باز گزاشتمش جلوی آفتاب ولی برگاش کامل خشک شدن حالا چیکار باید بکنم تا گلم حالش خوب بشه وگل بده ممنونم از شما

  • سلام و احترام . مسلما برگ هایی که در سایه رشد کرده اند را اگر در معرض نور شدید خورشید قرار دهید از بین می روند .گل کاغذینور را می پسندد اما آبیاری را در تابستان فراموش نکنید من احساس می کنم ریزش و خشک شدن برگ ها به خاطر توجه نکردن به آبیاری بوده با این حال اگر این طور نبوده کم کم به نور عادت دهید. گل دهی به سن گیاه ، غنی بودن خاک گلدان و نور بستگی داره .

  • گلهای کاغذی برای گل دهی احتیاج به کودی به نام زاج سبز دارن ک اگه توی نت سرچ کنید اطلاعات خوبی بدست میارید،،بنده سالهاست با همین نوع کود در حد انفجار از گل کاغذی گل گرفتم در حدی ک گلهاش بیشتر از برگهاش بوده ،،،فقط برای استفاده از کود زاج باید احتیاط کرد ،،

 10. سلام خسته نباشی من قلمه گل کاغذی از پاکستان اوردم روسیه و تو گلدان کاشتم الان شش ماه شده رشد اش خوبه نمیدونم تا کی صبر کنم تا گل بده ممننون از رهنمایتون

  • سلام از یک سال به بعد باید گلدهی داشته باشند . گل کاغذی بیشتر گیاهی باغچه است . پس پرورش ان در گلدان نیاز به کود دهی و گلدان بزرگ دارد

   • سلام و خسته نباشید. من چند وقته گل کاغذی قلم کردم از موقع قلم برگاش ریخت و گل داد الان با اون کوچیکیش ۶ تا گل داده و تو گلدون کاشتم و پس از یک شب گلش بزرگ شده. ❤❤

 11. با سلام و خدا قوت به شما. من یک گل کاغذی صورتی خریداری کردم که به طور مختصر گل میده و در گلدان هست که باید انتقالش بدم در گلدان بزرگتر سوال بنده از شما بزرگوار اینه که چه مقدار بهش آب بدم چون من گاهی اوقات زیاد آب میدم طوری که گلدان پر از آب میشه آیا مشکلی پیش میاد؟ و گلدان رو لبهٔ تراس که جلوی تراس حیاط هست قرار داده ام و نور آفتاب بهش میخوره اما اگه بخوام به گلدان بزرگتر انتقالش بدم باید داخل تراس بزارم که سبب میشه نور کمتری بهش بخوره این هم دچار مشکل میشه یا نه؟ و سؤال بعدی اینکه از کجا رنگهای مختلفش را خریداری کنم( رنگ های قرمز، نارنجی، سفید، بنفش)؟
  متشکرم….
  *یا علی*

 12. سلام من یه چاه اب دارم ولی شوری اب ۳۰۰۰است میخواستم ببینم چه گلهای قابل پرورشه اخه هرچی کاشتم خشک شده.با تشکر

 13. سلام
  خدا قوت…میخواستم بگم ما به تازگی گل کاغذی خریدیم…همان جا تو گلخانه گلدانشو چون کوچک بود عوض کردند…اوردیم خونه تو نور قرارش دادیم
  ولی گل هاش می ریزه و برگاش هم کمی زد شده…می خواستم ببینم اول ابدهیش تو این فصل چطوراست؟
  دوم اینکه ما تنها جایی که نور داره کنار \نجره است که یکمی نزدیک رادیاتور که البته دمای بالایی نداره متعادل هستش
  خواهش می کنم راهنمایی کنین اصلا زمان ریزش برگها یا گل ها چه زمانی هستش..چون یه زمانی هست که واقعا می ریزه…ممنون

 14. سلام چند رنگ گل کاغذی دارم
  ولی متاسفانه یکی از گلهای کاغذیم برگهاش شروع به خشک شدن کرده دلیلش چی میتونه باشه ؟
  در صورتی که بقیه گلها اسیبی ندیدن و شرایط نگهداریشونم به یک صورت بوده
  لطفا راهنمایی کنید خیلی ناراحتم

  • سلام احتمالا کرم ریشه را از بین برده باشه. از ابیاری بکاهید . سعی کنید از گیاهتون قلمه بگیرید. سم هایی برای این مشکل در سم فروشی ها وجود داره

  • سلام.
   لطفا کجا خریدین به من هم بگین. من فقط رنگ صورتی پررنگشو دارم به شدت دنبال رنگ قرمز
   و نارجیشم با سفید🙏🙏🙏🙏

  • با سلام . اگر گلتون به خاطر کمبود اب خشک شده و هنوز ساقه ها زنده باشند می تونه ابیاری مرتب و قرار دادن گیاهتون تا سالم شدن در سایه به شما کمک کنه

 15. سلام .من سه ماه پیش گل کاغذی خریدم پراز گل بود .تویه تراس گذاشتم نور و اب کافی .گلهاش یکی یکی افتاد و متاسفانه دیگه گل نداد ولی خیلی خوب رشد میکنه وبزرگ شده علت گل ندادنش چیه لطفا جواب منم بدین سپاسگذارم,

  • سلاو احترام . گل کاغذی داخل باغچه بهتر رشد میکنه . جهت برگ های رنگی گل کاغذی به نور افتاب نیاز داره . همچنین اگر در گلدان نگهداری به گیاهتون کود های تقویتی دهید . و در فصل بهار ان را به گدان بزرگتری انتقال دهید .

 16. باسلام
  ۴ تا گلدان کاغذی ایرانی دارم که از لحاظ آب و خاک و تقویتی کاملا به آن رسیدگی میکنم.و در حیاط نگهداری میکنم سال اول گل داشت .ولی متاسفانه از سالهای بعدی هیچ گلی نمیدهد. و ۳ سال است. چه کاری باید بکنم تا گل بدهد ؟؟؟؟؟

 17. سلام خسته نباشین
  من ی گل کاغذی تو منزل نگهداری میکنم … چند روز رفته بودم شهرستان و این گل پشت پنجره زیر نور خورشید بدون آب خشک شده ….تمام برگ گیاه خشک شدن فقط دو تا از ساقه های برگ ها هنوز سبزینه داره ما بقیه همه تو نور شدید یزد خشک شدن….مزاحمتون شدم از خدمتتون بپرسم باید چیکار کنم که گیاه دوباره جون بگیره؟
  ممنونم

 18. سلام
  من چند روز پیش تو بوته گل کاغذی خریدم، یکی شو تو باغچه کاشتم پژمرده شده باید چیکار کنم؟ ممنون میشم راهنماییم کنین. نور آفتاب مستقیم هم بهش میتابه

 19. حدود سه سال گل کاغذی در گلدان بزرگ و نور زیاد و آب فراوان دارم و حدود شش متر رشد کرده گل فراوان میدهد ولی گلش با یک تکان می‌ریزد و در ضمن کود آهن میدهیم علت ریختن گل چیست

 20. سلام گل کاغذی من در گلدان بررگ هست وزنستان امسال به نطر ماید خشک شده خیلی بزرگ استبه اندازه یک درخت که درگلدان هست دیروز شاخه ها را بریدم وباندازه نیم تا یک متر از ساقه ها را گذاشتم تا شاید جوانه بزند فقط یک برگ نیم ساننتی پایین نزدیک به خاک جوانه زده واز بعصی شاخه ها شیره بیرون میزند چه کار میتوانم بکنم ممنون

 21. سلام، ممنون ازوبلاگ مفیدتون، من ۲ روزه گل کاغذی خریدم، چند تا از برگ هاش پلاسید،گل هایش هم ریخت، چند تا از برگهایش هم دو رنگ شده، لکه های زرد رنگ شده، علت چیست?در بالکن خونه گذاشتم و از ساعت ۱ ظهر افتاب مستقیم بهش میتابد…. میشه لطفا بگید چیکار کنم تا خراب نشده?ممنونم

 22. گل کاغذی قرمز رنگی دارم حدود ۴ تا ۵ سال دارد زمانی که خریدم گل داشت ولی این ۴ تا ۵ سالی که در باغچه است گل نداده چه کار کنم گل بده؟پاسخ : گل کاغذی برای گل دادن نیاز به نور فراوان دارد.

 23. با درود من گل کاغذی دارم که شرایط مطلوبی داشت و گل هم داده بود. چند روزپیش گلدونش رو عوض کردم خیلی دقت کردم که ریشه ها جدا نشه ولی متأسفانه مثل اینکه داره کم کم برگ هاش زرد میشه. راهی هست برای اینکه نجاتش بدم؟پاسخ : زیاد نگران کننده نیست . مثل قبل به گیاهتان رسیدگی کنید . اگر گیاه ریشه از دست داده است ساقه های ان را نیز هرس کنید

 24. سلام و خسته نباشید عاشق گل و گیاهم خیلی از رز آبشاری و گل کاغذی خوشم میاد و جایی که من زندگی میکنم پاکدشت هست میخواستم ببینم این گل دراین منطقه خوب رشد میکنه نورگیر زیادی داره حیاطمون فقط ی سوال ما ۵۰متر حیاط خلوت داریم ک سقف مغازه حیاط ما میشه….. میشه گل کاشت من عاشق گلم ممنون میشم جواب بدید

 25. سلام پارسال گل کاغذی خریدم از همون موقع شروع کرد به ریختن برگهاش آذر ماه همه برگهاش ریخت کود ۲۰۲۰ بهش دادم دوبار ولی الان فقط یک چوب خشک مونده ازش تو روخدا چکارش کنم تو خونه قبلیمون خیلی آفتاب نبوده الان هر روز میذارمش تو آفتاب تو محیط آشپزخونه بوده الان به نظر شما خشک شده؟؟؟؟؟

  • سلام اگر ساقه نم داشته باشد هنوز خشک نشده . گل کاغذی نیاز به هوای ازاد دارد . و نیاز به گلدان بزرگ دارد و در باغچه بهتر رشد می کند. نیاز به نور افتاب مستقیم دارد و بعد از خشک شدن خاک سطحی به گیاه خود اب بدهید

   • سلام.. وقت بخیر من گل کاغذی خریدم ولی بعد از دو هفته آن را در باغچه کاشتم همه برگ هاش ریخت. باید چکار کنم.. آیا. باز برگ می دهد یا نه…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
مقایسه