1.جاهای مختلف را امتحان و در انتخاب جای مناسب دقت کنید و بهترین جای خانه را به گلدان اختصاص دهید.

2.گیاهان افتاب دوست را در کنار پنجره های شمالی یا شمال شرقی قرار دهید.

3.مقدار رطوبت خاک را مرتب چک کنید و دقت کنید برگها در برابر نور نسوزند.

4.اگر حمام شما انقدر پر نور و بزرگ است بعضی از گلها مانند سرخس که نیاز به رطوبت دارد را در داخل ان قرار دهید.5

5.گیاهان را در کنار وسایل گرمازا و سرمازا قرار ندهید

6.زیاد اب ندهید تنها زمانی که روی سطح خاک گلدان خشک است ابیاری کنید.

7.هر چند روز یکبار برگها را اسپری کنید برای ایجاد رطوبت و شادابی گیاه

8.به گیاه کمی کود دهید هر ۴هفته یکبار و کود مایع بهترین کودهای موجود در بازار است

9.هفته ای یکبار ۸۰ درجه گلدان را بچرخانید که گیاهتان صاف قد کشیده و بد فرم نشود…0

10.به گیاه توجه کنید و به ان بها دهید و حتی با گیاهتان حرف بزنید که در شادابی و رشد ان بسیار موثر و مفید میباشد..

گیاهان رنگ و حال و هوای خاصی به خانه میدهند.با رعایت چند نکته ساده به خوبی از انها مراقبت کنید..

 

گل و گیاهان اپارتمانی
گل و گیاهان اپارتمانی