قیمت گل محمدی ( خشک ) در طول هر سال متغیر می باشد و قیمت آن با توجه به رنگ گل (نباید رنگ ان رو سفیدی و زردی باشد باید اطراف بنفش و قرمز باشد ) پاک بودن و شکسته نبودن گل متغیر است .

با این حال با نزدیک شدن به فصل برداشت جدید ( اوایل اردیبهشت ) خرید و فروش کاهش پیدا می کند پس محصولات خود را سعی کنید تا نهایتا درزمستان به فروش برسانید.

 

توجه داشته باشید که هرچه شما خود بتوانید به بازار مقصد نزدیک شوید می توانید محصول خود را به قیمت مناسب تر بفروشید اما با توجه به خطرات فروش محصولات در بازار شهر های نا آشنا و معامله با افراد غریبه کشاورزان محصولات خود را به واسطه ها می فروشند.


مطالب مرتبط:

فروش نهال گل محمدی

تمام مطالب مربوط به گل محمدی را در اینجا ببینیند .

آموزش تصویری ایجاد گلستان گل محمدی کاشت گل محمدی


 آمار قیمت محصولات گل محمدی در سال 95 تا مهرماه

گل تر از 50000 ریال تا 120000 ریال ( در زمان برداشت محصول )

گل خشک از 250000 ریال تا 340000 ریال

غنچه خشک 370000 ریال تا 480000 ریال