بدبوترین گل جهان
بدبوترین گل جهان
بدبوترین گل جهان، با ظاهری غیرمتعارف برای نخستین بار طی یک دهه اخیر به‌طور کامل گشوده شد و با وجود بوی تعفنی که به‌وجود می‌آورد، افراد زیادی برای مشاهده این گل در محل نگهداری آن جمع شدند. جالب این‌که این گل فقط 3 روز به همین شکل باقی می‌ماند و بعد دوباره به شکل سابقش بر می‌گردد.
گیاه‌شناسان از وقوع این رویداد بسیار هیجان‌زده شده‌اند زیرا گل بدبوی «تیتان آروم» پس از 75 سال، گلبرگ‌های خود را گشوده و به‌طور کامل شکفته است. جمعیت کنجکاوی که برای مشاهده این پدیده دور این گل گرد آمده بودند به‌خوبی درک کردند که یک‌بار مشاهده نزدیک این گل برای تمام عمرشان کافی است، زیرا بویی که از این گیاه ساطع می‌شود به‌شدت نامطبوع بوده و به بوی جسد گندیده جانوران شباهت دارد.
این گیاه 5/2 متری که زیستگاه اصلی آن در جنگل‌های باران‌زای اندونزی است، یکی از بزرگترین گیاهان بدون شاخه و انشعاب در جهان به شمار می‌رود. گلبرگ این گیاه به اندازه یک چتر بوده و هنگام شکفتن کامل، قطر آن به حدود یک متر می‌رسد. بوی نامطبوع و آشکار این گل را می‌توان از فاصله 800 متری احساس کرد این بو در شب‌ها شدت آن افزایش پیدا می‌کند.

  • عکس بدبوترین گل جهان…بدبوترین گل جهان