اصول باغ انار

 

در ختان انار در ساقه ها اقدام به ایجاد ساقه جدید می کنند که به انها پا جوش می گویند . پا جوش ها برای پیوند زدن و جایگزین کردن ساقه جدید به جای ساقه پو سیده و … کار برد دارند.
اما در یک در خت عادی که جوان و مدارای میوه های مرغوب می باشد باید برای به بار نشستن گیاه و قوی شدن ساقه های اصلی و دفع افات و .. پا جوش ها را از بین برد .
پا جوش ها  را باید به طور صحیح از ساقه جدا کرد تا ساقه ضربه نبیند . نباید هنگام جدا کردن پاجوش قسمتی از پوست ساقه اصلی هم جدا شود .
روش های ناصحیح دفع پا جوش ها می تواند به مرور زمان به انار ضربه وارد کند.

از بین بردن پا جوش درخت انار

از بین بردن پا جوش درخت انار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
مقایسه