آموزش پرورش بونسا آزالیا

من اواخر پاییز گذشته سعادت کار کردن روی این بونسا آزالیا خیره کننده را داشتم. معمولا، برای گرفتن بهترین نتیجه، بهترین کار این است که آزالیا (و تمامی گونه های رودودندرون) را بلافاصله پس از اتمام گلدهی هرس کنید، هرچند این کار می تواند تا اواخر پاییز هم انجام شود.

شاخ و برگ های گلدان آزالیای من بسیار متراکم و حجیم شده بود و با اینکه بدون انجام هرس هم ظاهر دلپذیری داشت، ساختار شاخه های آن در نهایت مشکل دار می شد و به این ترتیب شاخه های داخلی از بین می رفتند.

من با هرس صحیح بونسای ، می توانم شاخه های نامناسب را قطع کنم، ظاهر خود شاخه ها را بهبود بخشم، اجازه دهم نور به داخل شاخ و برگ ها برسد و همچنین درخت را تشویق به ایجاد شکل و شمایل انحنا دار نمایم.

شاخه های اولیه و خود ساختار شاخه ها در هرس های پیشین مشخص شده بود و برای این بونسای فقط لازم بود مطمئن باشیم که درخت با روش مناسبی از پایین به بالا هرس شده است. روی درخت هایی که پیش از این شکل دهی نشده اند نیز باید به همین ترتیب کار کرد تا پس از این شاخه های اولیه را بتوان شکل داد.

چرخش شاخه های جدید روی این شاخه پایینی نشان دهنده رشد زیاد و شدید در هر گونه بونسای آزالیا می باشد.

درست مانند تمامی بونسای ها، کاهش تعداد شاخه های جدید در بالای شاخه های پیشین به دو تا لازم است چرا که به این ترتیب هر شاخه فقط به دو قسمت کوچک تر تقسیم خواهد شد. اگر برای تمامی شاخه ها نیز از همین قانون پیروی کنید، ظاهر درخت بسیار دلپذیر تر شده که این می تواند به متعادل کردن قدرت شاخه های درخت و همچنین جلوگیری از ایجاد مخروط معکوس زشت روی شاخه ها کمک کند.

شاخه هایی که باید نگه داشته شوند شناسایی می شوند.

و بقیه شاخه ها حذف می شوند.

هرس شدید یک شاخه قوی با چرخش های زیاد شاخه های جدید تقریبا همیشه باعث ایجاد سریع شکل انحنا دار مستحکم می شود (با فرض هرس صحیح بعد از گل دهی).

منابع : bostane.irbonsai4me.com

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
مقایسه